Man får inte utvisa flyktingar till länder där de inte kan försörja sig!

Fantastiskt utslag i Migrationsdomstolen! Karim som kämpat så länge för att få stanna i Sverige har äntligen fått lov till det. I domslutet hänvisas, för första gången så vitt jag vet, till konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna, ESK-konventionen. Ingen får utvisas till ett ställe där man riskerar att svälta ihjäl. Alla människor…