Marlingruvan och svenska AP-fonderna

FIAN-Sveriges fallgrupp i Stockholm jobbar med ett fall i Guatemala, vi kallar det Marlin-fallet och det handlar om guldbrytning, företaget Goldcorp och svenska AP-fonderna. Marlingruvan i Guatemala ligger i ett bergigt område som heter San Marcos där 79% av befolkningen lever i extrem fattigdom. Gruvdriften togs i drift år 2004 och under åren som gått sedan…

Snart dags att besöka Yanadifolket i Andhra Pradesh i Indien

FIAN Sverige har adopterat ett fall där allvarliga kränkningar av rätten till mat har skett. Yanadifolket som levt av enkelt fiske har fått sina försörjningsmöjligheter förstörda på grund av ett hamnbygge. Alingsåsgruppen har adopterat fallet och vissa förbättringar av Yanadifolkets möjligheter att försörja sig i värdighet har skett. Nu är det dags att följa upp…