Yanadifolkets situation i Andhra Pradesh i Indien

Nu har vi besokt Chalinvendram village, i Nellore dirstrkt, norr om Chennai (Madras), det fall som FIAN Sveriges lokalgrupp i Alingsas har adopterat som ett exempel pa dar allvarliga krankningar av ratten till mat har skett. Lat mig genast saga att de loften om risransoner och arbetstillfallen som utlovades efter var brevkampanj och blixtaktioner for…