Avslutande kommentarer från ECOSOC-kommittén

I December 2008 svarade rådet för de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna i FN på Sveriges femte rapport rörande arbetet med konventionen och läget för rättigheterna. Eftersom Sverige som stat har signerat och ratificerat ESK-konventionen innebär det att vi är juridiskt bundna att följa den och även rapportera till FN om hur det går. Efter…

Internationella kvinnodagen!

Idag, den 8 mars, dagen då alla kvinnor får lit mer uppmärksamhet än annars det är nämligen den internationella kvinnodagen. Men situationen för världens kvinnor är på många sätt väldigt tuff, trots att det står i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheternas första artikel att alla människor är födda fria och lika i värde….