Tilläggsprotokollet träder i kraft!

Bara dagarna efter mitt förra blogginlägg kommer positiva nyheter om tilläggsprotokollet för ESK-konventionen! Uruguay har som tionde stat ratificerat protokollet och därmed träder det i kraft och blir gällande för övriga länder som redan har anslutit sig.  Den 5 maj 2013  och det blir då möjligt med individuell klagorätt för människor som kränkts på sin…

FIAN uppmanar Sveriges regering att skriva under ESK-konventionens tilläggsprotokoll

I ett tidigare inlägg i bloggen skrevs det om den internationella konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna. Till konventionen finns ett tilläggsprotokoll som möjliggör bland annat att fall tas upp i domstol rörande till exempel rätten till mat.  Regeringen vill inte skriva under det. En underskrift skulle innebära ett steg närmare att det…