Diskutera rätten till mat och makten över maten!

Frågor och problem som rör matproduktion och konsumtion är många och varierade. Ett exempel är Sveriges matindustri, som står för 25 procent av landets alla växthusgasutsläpp. Ett annat är det faktum att mellan 30 till 50 procent av all mat som produceras i världen aldrig hamnar på tallriken, bland annat som följd av dåliga förvaringsmöjligheter…