Sverige förhörs av FN:s rasdiskrimineringskommitté

FIANs uppdrag handlar bland annat om att motverka all orättvis och kränkande behandling som hindrar människor från att försörja sig själva. Vi vill se en värld där alla strävar mot människors lika tillgång till resurser för att alla ska kunna försörja sig själva nu och i framtiden. 22-23 augusti förhörs Sverige av FN:s rasdiskrimineringskommitté i…