En nybörjares betraktelser: Nyéléni 2016 – European Food Sovereignty Movement:

I våras blev jag invald i FIAN Sveriges styrelse. Jag hade visserligen erfarenhet av styrelsearbete och i mitt jobb arbetar jag dagligen med mänskliga rättigheter. Men i våras öppnade sig en ny värld. Nya begrepp som “land grabbing” och “matsuveränitet” gjorde entré. Lite visste jag då att jag sex månader senare skulle sitta i Cluj Napoca i Rumänien och diskutera just dessa begrepp med hundratals andra människor från hela Europa. Hade jag vetat det då hade jag förmodligen blivit lika delar nyfiken som livrädd.

nyeleni2016_5 Men här satt jag alltså, på Transylvania Expo, och gjorde just det. De första två dagarna av den fem dagar långa konferensen, lämnade mig i kaos, hänförelse och förvirring. Det var så mycket nytt, så mycket viktigt! Jag lyssnade på berättelser om migranters usla arbetsvillkor på fälten, om böndernas kamp för att kunna leva på sitt småbruk, om GMO som tar över jordbruken och förstör vår biologiska mångfald på sin väg mot total enfald, om myndigheter som slumpar ut odlingsbar mark till multinationella företag som exploaterar och förstör vår gemensamma jord – men också för de bönder som vill göra annorlunda, som vill bevara den. Och jag greps av kamplustan, glöden och viljan att organisera sig över nationsgränser och bli starka tillsammans, av de gedigna kunskaperna och de sammanlagt hundratals åren av erfarenhet som var samlade, av målmedvetenheten: det finns bara en väg – och det är framåt, tillsammans! Vi måste fortsätta kämpa, fortsätta försöka förändra, för allas vår rätt till näringsrik och hälsosam mat, för värdiga livsvillkor för de som producerar vår mat på ett hållbart sätt, för en jord som ska kunna ge mat till vår barn, barnbarn och många kommande generationer framöver. Det handlar inte om en vara vilken som helst – det handlar om fundamentet, ett av de självaste livsvillkoren – och det har ingen rätt att privatisera och kommersialisera.

nyeleni-2016Så, hur gick det att diskutera de här frågorna för en nybörjare som jag, inkastad i en grupp av experter? Jo tack, efter de omtumlande första två dagarna började jag känna mig säkrare, såg tydligare de kopplingar till mänskliga rättigheter jag jobbat med under så många år, fast med andra fokusområden. Här lyfta ur ett perspektiv jag inte jobbat med tidigare, men fortfarande med samma utgångspunkt: allas lika värde och allas rätt till ett drägligt och värdigt liv.

Resultatet av Nyéléni 2016 då? Förutom det stärkande i att ses och upptäcka att vi är många som kämpar för samma sak, knöts det hundratals kontakter på konferensen – nya samarbeten som förhoppningsvis för oss närmare en hållbar värld. För Sveriges del innebär det bland annat det nybildade Nordic Food Sovereignty Movement där vi tillsammans med Norge och Danmark för arbetet framåt i Norden. Vi bestämde bland annat att vi under 2017 ska arrangera en nordisk matsuveränitetskonferens. Vi ses där!

/Arantza Nino Holst, styrelseledamot i FIAN Sverige.

Deltagare i svenska delegationen i Nyéléni 2016 tillsammans med Adriana Tovar och Viktoria Olausson från FIAN Sverige, Framtidsjorden och Jordens vänner samt representanter från Afrikagrupperna, NORdbruk, Småbrukarna, Latinamerikagrupperna och Svalorna Latinamerika.

Annonser

Om FIAN-Sverige

FIAN är en internationell människorättsorganisation som arbetar för allas rätt till mat och att kunna försörja sig själv i värdighet. Organisationen grundades år 1986 och är en oberoende frivilligorganisation med rådgivande status inom FN. FIAN:s medlemmar, grupper och sektioner är aktiva i över 50 olika länder. Förutom arbete med enskilda fall försöker FIAN främja rätten till mat genom utbildningar, informations- och opinionsbildning samt påverkansarbete på lokal, regional och internationell nivå. FIAN står för Foodfirst Information and Action Network. Foodfirst Ett begrepp som används för att beskriva att ökad produktion av livsmedel inte är hela lösningen på problemet med hunger och undernäring. Vad som krävs är framförallt en omfördelning av existerande resurser, globalt som lokalt. Information För att värna rätten att försörja sig krävs fakta. Om människor känner till sina rättigheter minskar risken att kränkningar och underlåtelser sker i det tysta. Insikt om förhållanden är ett steg mot förändring. FIAN samlar och sprider information om mänskliga rättigheter och om faktiska förhållanden, för snabba påverkansinsatser såväl som för långsiktigt arbete. Action Aktion, eller handling, är kärnan i FIAN:s arbete. Vi agerar genom blixtaktioner, fallarbeten, internationella kampanjer m.m. Genom arbete med enskilda fall undersöks specifika situationer där det föreligger risk för att människors rätt till försörjning kränks. I de fall där en kränkning konstaterats genomför FIAN en så kallad blixtaktion, en internationell brevkampanj som gör det möjligt för FIAN-medlemmar världen över att reagera. Network FIAN är ett globalt nätverk av individer och grupper som arbetar för sina och andras rättigheter. De människor vars rättigheter kränks är alltid delaktiga i FIAN:s verksamhet. Genom samarbete stärks allas arbete. FIAN har medlemmar i över 60 länder. www.fian.se
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s